Ömans.se

[www.]omans.se | [www.]Ömans.se

Användarverktyg

Webbverktyg


start

Innehållsförteckning

Välkommen

Till min samling av Wikis med släktträd samt min sockenkatalog. På Ömans.se finns:

Wikis

  • alla nedanstående träd samlade i ett och samma träd (inkl öar av fd släktingar)
  • Björns släktträd: Ernst, Exie, Bernhard, Nora, Axel.
  • Mariannes släktträd: Hugo, Ragnhild, Gunnar, Astrid.
  • Mikaels släktträd: Herman, Saga, Toivio, Anna, Uno, Sara.
  • Annas släktträd: Lars, Ingrid, Henrich, Margit.
 • Sveriges socknar och församlingar m.fl
  Är en Wiki där jag försöker skapa en hjälpreda (för mej : ) för att hitta och hålla reda på de socknar/församlingar mm där det finns personer i mitt släktträd. På senare tid har ambitionerna stigit så nu är målet att inkludera alla socknar mm som finns i Sverige, samt ett urval av platser utanför Sverige. Med lite tur kommer det att ta några år innan målet nås <;o)

Privata wikis (kräver bl.a inloggning)

Diverse tyckande

Varning för Recorp AB vi (och några fler) tycker att byggföretaget Fastighetsförvaltarna i Stockholm, alias Recorp AB, alias Recorp Byggkonsult, alias Rework AB; gör ett dåligt (och dyrt) jobb.

Klicka på bilden
döm inte hunden efter håren vi (och några fler) tycker inte om diktaturer.

Klicka på bilden


Mr. president: It was the slaves and immigrants that made America Great! if you want to successfully do that again a good starting point is to acknowledge that fact, then you may succeed
Saker du kanske inte visste om Nordkoreas ledare, klicka på bilden för att läsa (texten i bilden)
wet dreams https://www.change.org/p/github-ban-github-for-russian-developers
To get around the BBC ban in Russia:
https://www.nyteknik.se/opinion/infor-en-amnesti-for-cyberbrott-mot-vissa-ryska-mal-7029762
Imperialism beskrevs av Lenin som kapitalismen när den utvecklats till sitt högsta stadium. När vi fått en situation där kapitalet lagt under sig nästan all produktion och det krävs en väldigt stor kapitalinsats för att ta sig in på marknaden, blir det viktigt för kapitalet att lägga under sig nya marknader. Detta leder enligt teorin till ökad konkurrens mellan olika kapitalistiska stater som ofta mynnar ut i krig. Det tydligaste exemplet på detta, menar man, är första världskriget som primärt handlade om kontrollen över kolonier och nya marknader. Imperialism

Ursvenskt tyckande

Rid i natt, efter Mobergs roman (1941), från Smålands Dackebygder om resning mot yttre hot, det var värre förr iaf för Redlige dannemän.

Fakta

Det finns sju coronavirus som kan smitta människor. Det senaste uppstod (tillverkades ?) i Kina före december 2019. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2. Viruset orsakar covid-19.

Om nått är sant måste motsatsen vara falsk

Faktum (av latin factum, av facere ”att göra”), plural fakta, avser inom till exempel filosofi ett faktiskt föreliggande sakförhållande.
Inom filosofin skiljer man på objektiva faktum och subjektiva värden. Vidare skiljer man på givna och säkra faktum och teorier som är tolkningar av fakta. För att något ska anses vara ett faktum måste det kunna falsifieras och beskrivas med en sann påståendesats.

 • det är mycket svårt att verifiera en generalisering, ett påstående (= att falsifiera förekomsten av undantag, avvikelser och alternativa hypoteser som är lika bra).
 • det är betydligt lättare att falsifiera en generalisering, ett påstående (= att verifiera förekomsten av undantag, avvikelser och alternativa hypoteser som är lika bra).

Hittar du ett enda undantag till en generalisering är generaliseringen och påståendet falskt. VSB. Gäller kanske inte på Facebook och Twitter men i verkligheten.

Test wikis

start.txt · Senast uppdaterad: 2022/03/05 22:23 av Björn